…med önskat tillträde i januari.

ARBETSBESKRIVNING

 

För att möjliggöra strategiskt arbete för inköpsfunktionen skall du avlasta avdelningen.

Arbetsuppgifter

  • Ställföreträdare för avropsansvarig.
  • Uppföljning och förmedling av leveransprecision 1 gång/månad.
  • Prognoshantering till leverantörer; 1 gång/månad respektive 1 gång/vecka för vissa utvalda leverantörer.
  • Administrera avvikelser samt leverantörsreklamationer.
  • Leverantörsutvärderingar1gång/år inför BRC tillsammans med övriga inköp.
  • Medverka i avdelningens styrgrupp.
  • Övrig tid avlasta inköp med administrativa arbetsuppgifter så som t.ex. registervård/ax, fakturor, instansning av inköp samt godkända förhandlade priser.
  • Avlasta inköp med dokumenthantering i Foqus.

Vi ser att du har passande utbildning för arbetsuppgiften och fördelaktigt något års arbetserfarenhet.

För mer info eller för er ansökan vänligen kontakta Tobias Fohlin 0705-854 037 (tfn@trensums.se)