GDPR, Trensums Food AB

Från och med 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddslagen, GDPR, (General Data Protection Regulation) som bestämmer reglerna för behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas [...]