GDPR, Trensums Food AB

torsdag 31 maj, 2018
GDPR, Trensums Food AB

Från och med 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddslagen, GDPR, (General Data Protection Regulation) som bestämmer reglerna för behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

Våra kunders, leverantörers och andra samarbetspartners integritet är betydelsefullt för vårt företag. Vi tar det fulla ansvaret för de personuppgifter vi har erhållit och som kan ha lämnats via telefon, E-post, vid besök i vår anläggning eller på annat sätt.

Vårt syfte med att erhålla och behandla personuppgifter är att vi ska kunna sköta våra åtaganden till kunder och leverantörer på ett bra sätt. Vi har som personuppgiftsansvarig krav på oss att hantera och behandla uppgifterna på ett korrekt sätt och se till att regelverket i GDPR följs. Personuppgifter av känslig natur hanteras och behandlas inte av Trensums om det inte finns ett samtycke för hantering av sådana uppgifter. Våra kunders och leverantörers personuppgifter är skyddade genom IT lösningar och vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part.

By 25 may 2018 the new European GDPR that regulates how personal data is handled, went effective. It affects all data that can be connected to a person – directly or indirectly.

Our employees’, customers’, suppliers’ and other partners’ integrity is instrumental for our company and business. Hence we take the full responsibility for any personal data we have received and could have been provided through phone, email, by visits to our facilities or else.

Our purpose with receiving and managing personal data is to handle our business and commitments to customers and suppliers in a good way. Trensums Food AB is committed to fully comply with the regulations of GDPR.

Sensitive data is only managed if agreement is met with referred person. Alla data is protected through IT-systems and we do never hand out data to third party.

Sist ändrad: söndag 7 oktober, 2018
Publicerad av: Trensums Food